ForschungPublikationen
UV laser direct writing of 2D/3D structures using photo-curable polydimethylsiloxane (PDMS)

UV laser direct writing of 2D/3D structures using photo-curable polydimethylsiloxane (PDMS)

Kategorien Zeitschriften/Aufsätze (reviewed)
Jahr 2017
Autoren Obata, K.; Slobin, S.; Schonewille, A.; Hohnholz, A.; Unger, C.; Koch, J.; Suttmann, O.; Overmeyer, L.
Veröffentlicht in Applied Physics A: Materials Science and Processimg, 123 (7), 495.
Beschreibung

[549]

DOI 10.1007/s00339-017-1104-1